Blog over planning


4 stadia van resource planning


22 maart 2017

4 stadia van resource planning

Bij onze klanten die projecten uitvoeren waar meerdere medewerkers bij betrokken zijn, wordt vaak geworsteld met het vraagstuk hoe ze de resource planning moeten organiseren. In deze blog gaan we kijken naar de verschillende evolutiefasen van bedrijven en welke organisatievorm van resource planning daarbij passend is. We geven ook aan wat de risico’s zijn als je hier niet tijdig op inspeelt. Lees meer…


Lijdt jouw project planning aan Parkinson?


21 februari 2017

Lijdt jouw project planning aan Parkinson?

Ik bedoel hiermee de Wet van Parkinson, niet de verschrikkelijke ziekte van de hersenen. De Wet van Parkinson stelt dat het werk van een taak wordt uitgesmeerd over de beschikbare tijd om die taak te realiseren. Dit is één van de 4 tijdsverspillers in project planning waar we in een eerdere blog aandacht aan besteedden. In deze blog gaan we kijken hoe je kunt vaststellen of jouw project planning hieraan lijdt en hoe je dit kunt bestrijden. Lees meer…


Plan de grote projecten eerst


25 januari 2017

Plan de grote projecten eerst

Als je het plaatje bekijkt, dan zou je misschien denken dat er in de eerste pot meer stenen en zand zitten dan in de tweede pot, maar niets is minder waar. In de tweede pot zitten exact dezelfde stenen en hoeveelheid zand, alleen in de eerste pot past de inhoud niet. Dat heeft te maken met de volgorde van het vullen van de pot. Als je eerst de grote stenen in de pot plaatst, dan zijn de kleinere stenen en het zand makkelijker hieraan toe te voegen. Lees meer…


Plan jij je projecten al op de marge?


24 december 2016

Plan jij je projecten al op de marge?

Veel organisaties zien pas achteraf wat de marge is op hun projecten en komen dan tot een vervelende vaststelling. Het project was toch niet zo rendabel als ze hadden gedacht. En dat terwijl ze binnen het begrote aantal uren zijn gebleven. Hoe kan dat nou? Uit een analyse blijkt dan dat ze bijvoorbeeld externe medewerkers hebben ingezet, terwijl ze in de begroting uitgingen van interne medewerkers. Of dat ze onevenredig meer senior medewerkers hebben ingezet. Lees meer…


Planning - doe als de homo sapiens!


17 november 2016

Planning - doe als de homo sapiens!

Het maken van plannen is zo oud als de mensheid. Al vanaf het moment dat de mens vooruit begon te denken en gezamenlijk op jacht ging, werden plannen 'gesmeed' om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Bij het tot stand komen van deze plannen was er in het begin nog louter sprake van (non-)verbale communicatie. Met het optekenen van de eerste jachttaferelen, de fameuze grot tekeningen van de jacht op dieren, werd mogelijk de eerste planning vorm gegeven. Lees meer…


3 baten van een project planning tool


18 oktober 2016

3 baten van een project planning tool

Een lead vroeg mij laatst of ik kon helpen met de business case voor de aanschaf van Timewax. Hij zag zelf de waarde wel, maar had input nodig om het intern te 'verkopen'. Het management vroeg om een business case met harde cijfers. Hoe zouden zij beter worden van het gebruik? Een terechte vraag. In deze blog gaan we kijken naar 3 baten in het gebruik van een project planning tool en gaan we deze ook proberen te kwantificeren. Lees meer…


Projecten roosteren: kan dat?


21 september 2016

Projecten roosteren: kan dat?

De afgelopen tijd heb ik contact gehad met een aantal organisaties die hebben geprobeerd om hun projecten te plannen in Workforce Management software. Oftewel, ze hebben geprobeerd hun projecten te roosteren in een roosterpakket. Kan dit eigenlijk wel en waar liggen de grenzen? In deze blog gaan we kijken wat dit betekent voor het proces en de rapportage rond projecten. Lees meer…


De planning in je agenda: zinvol of niet?


1 juli 2016

De planning in je agenda: zinvol of niet?

Bij demo’s van Timewax krijg ik vaak de vraag van klanten of ze dan ook in hun agenda (Outlook e.d.) kunnen plannen. Het liefst willen ze tweerichting verkeer: alles wat je in Timewax plant moet in hun agenda komen en alles wat medewerkers in hun agenda's plannen, willen ze ook terug zien in Timewax. Maar is dat wel zinvol? In deze blog gaan we daar nader op in. Lees meer…


Fijnmazig plannen? 3 beslisfactoren


1 juni 2016

Fijnmazig plannen? 3 beslisfactoren

Als je heel veel kleine taken hebt, dan kun je behoorlijk de planning ‘opblazen’ als je die allemaal in detail wilt plannen. Het risico is dat je dan een dagtaak hebt aan het bijhouden van de planning, zeker als er veel dynamiek is dat veel wijzigingen met zich meebrengt. In deze blog gaan we kijken wat het alternatief is en welke factoren bepalen of je fijnmazig moet plannen of niet. Lees meer…


Scrum: geen planningstool meer nodig?


5 mei 2016

Scrum: geen planningstool meer nodig?

Bij het ontwikkelen van software is Scrum niet meer weg te denken. Het is een succesvolle methode die op een fundamenteel andere manier projecten organiseert. De methode is wars van alle traditionele methoden en technieken rond het begroten, plannen en rapporteren rondom de voortgang. Biedt een planningstool dan geen waarde bij dit soort projecten? Dat gaan we in deze blog nader bekijken. Lees meer…


5 tips om beter te plannen


28 april 2016

5 tips om beter te plannen

Zie je door het vele werk door de bomen het bos niet meer? Heb je niet meer het idee dat je efficiënt bezig bent op het werk? Raak dan niet in paniek. Er is namelijk een oplossing: beter plannen. Wil je het voortaan anders en beter aanpakken, lees dan de onderstaande tips om beter te plannen. Lees meer…


Beter plannen: 3 situaties


21 maart 2016

Beter plannen: 3 situaties

Het beter plannen van werkzaamheden of dagindeling kan tot verrassend goede resultaten leiden. Denk aan het beter inschatten van je taken, haalbaarheid, efficiency, financiële winst en het stellen van de juiste prioriteiten. Een betere planning kan goed van pas komen in verschillende dagelijkse situaties en op allerlei diverse locaties. We noemen een aantal. Lees meer…


Vrouwen en kinderen eerst


23 februari 2016

Vrouwen en kinderen eerst

Een belangrijke taak binnen timemanagement of het maken van een plannen is het stellen van prioriteiten. Heb je het vaak té druk op je werk en stel je geen prioriteiten? Dan is er zeker werk aan de winkel. Het risico bestaat dat je dan met te veel zaken tegelijkertijd bezig bent. Hierdoor raak je het overzicht kwijt en blijven mogelijk belangrijke zaken liggen. Dit kan weer resulteren in onnodige schade of nadelige gevolgen. Lees meer…


Proces of systeem gedreven implementatie?


1 februari 2016

Proces of systeem gedreven implementatie?

In een aantal blogs legt Timewax uit waarover je een beslissing moet nemen om implementatie van uw planning software succesvol te laten verlopen. Deel 3: Proces of systeem gedreven implementatie. Het laatste beslispunt gaat over hoe je het systeem en de organisatie (de processen) op elkaar afstemt. Vaak uit zich dat in een sterke ambitie op het gebied van procesverbetering ten opzichte van een grote druk om zo snel mogelijk iets in te voeren. Lees meer…


Big bang of gefaseerd invoeren?


13 januari 2016

Big bang of gefaseerd invoeren?

In een aantal blogs legt Timewax uit waarover je een beslissing moet nemen om implementatie van uw planning software succesvol te laten verlopen. Deel 2: Big bang of gefaseerd invoeren? Ook hier geldt: heb je een klein bedrijf en wil je alleen het planningsproces verbeteren, dan kun je het beste voor een ‘Big bang’ aanpak kiezen. Lees meer…


Centraal of decentraal invoeren?


8 december 2015

Centraal of decentraal invoeren?

Je hebt gekozen voor nieuwe project & resource planning software. Nu is het tijd voor implementatie. Kwestie van doen toch? Of misschien toch even stilstaan bij de aanpak? Met een aantal blogs leg ik uit waarover je een beslissing moet nemen om de implementatie succesvol te laten verlopen. Deel 1: het centraal of decentraal invoeren van uw planning software. Lees meer…


Planningssoftware selecteren – 3 essentiële stappen


22 november 2015

Planningssoftware selecteren – 3 essentiële stappen

Je zoekt planningssoftware om de tijd in het bedrijf beter in te delen. Om tijd te besparen. Maar je wilt wel de júíste planningssoftware vinden. En dat kost ook tijd. Mark de Jong van Timewax weet als oud-softwareselectieconsultant als geen ander hoe dit proces het beste kan worden uitgevoerd – in drie heldere stappen. Lees meer…


Wordt jouw organisatie beter in plannen?


20 juni 2015

Wordt jouw organisatie beter in plannen?

Logischerwijs zou je zeggen van wel. Je krijgt steeds meer inzicht en ervaring in het planningsproces en daar bouw je op voort. Maar hoe stel je dat vast? Bijvoorbeeld een hogere productiviteit wil niet per se zeggen dat je beter geworden bent in plannen. In deze blog beschrijven we hoe je de planning performance van jouw organisatie kunt meten. Lees meer…


Lean, eenvoud en boerenverstand


7 mei 2015

Lean, eenvoud en boerenverstand

Met Lean willen we dingen veranderen naar beter en misschien zelfs wel nog beter. Dagelijks bezig zijn met continue verbeteren is het doel. Het Lean DNA verweven met het eigen DNA. Doordat we Lean gebruiken in onze bedrijfs- en planprocessen of thuis in de keuken, is het mogelijk stappen die er niet toe doen te elimineren en nooit meer terug te zien. Lees meer…


2 Killer KPI’s voor een prognose bij projecten


4 april 2015

2 Killer KPI’s voor een prognose bij projecten

Er zijn natuurlijk zat manieren om je projecten te analyseren. Budget vs. werkelijk, planning vs. werkelijk, bestedingsverschillen op basis van percentage gereed, enzovoort. En allemaal waardevol, alleen gericht op terugkijken. Niet dat terugkijken verkeerd is, want daar leer je van bij het begroten en plannen van volgende projecten. Lees meer…


Flexibilisering wordt de norm, maar wel in duurzame vorm


11 maart 2015

Flexibilisering wordt de norm, maar wel in duurzame vorm

Er komen steeds meer signalen dat de toekomstige arbeidsorganisatie zonder vergaande vormen van flexibiliteit geen lang leven beschoren is. De discussie over flexibilisering spitst zich vooral toe op het onderscheid tussen ‘slechte’ en ‘goede’ flexibiliteit. Deze blog bevat een aantal handvatten voor wat in het vervolg ‘duurzame flexibilisering’ zal worden genoemd. Lees meer…


Plannen bij een krimpende organisatie


8 februari 2015

Plannen bij een krimpende organisatie

Als de vraag en/of omzet structureel daalt, dan spreken we van krimp. Bij een krimpende organisatie moet je grip krijgen op de grootste uitgaven, namelijk de inzet van medewerkers. Hieronder geven we inzicht in onze visie op krimp, gezien vanuit het perspectief van de personeelsplanning door innovatief plannen. Lees meer…


50% veiligheidsmarge kan weg


11 januari 2015

50% veiligheidsmarge kan weg

Volgens de methode Critical Chain Project Management kan 50% van de ingebouwde veiligheidsmarge in projecten weg. Het is verspilde tijd en door het weg te snijden kunnen projecten in 3/4 van de normale tijd worden uitgevoerd. Een tijdsbesparing van 25% dus. Om dit te bereiken hanteert Critical Chain Project Management de techniek van Buffer Management. Lees meer…


De planner als drijvende kracht


16 december 2014

De planner als drijvende kracht

Personele kosten zijn in veel organisaties de grootste kostenpost. Vakkundige planning kan vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, zeker in situaties waar zowel vanuit de organisatie als de medewerkers druk is om te veranderen. Wat betekent dit voor de planningsorganisatie en voor planners? Lees meer…


4 tijdverspillers in project planning


14 november 2014

4 tijdverspillers in project planning

De Standish Group doet jaarlijks onderzoek naar de performance van projecten. Het blijkt dat het merendeel niet binnen de geplande tijd wordt opgeleverd. De hoofdoorzaak is dat er veel tijd verspild wordt door hoe projecten gepland worden. Medewerkers bouwen in de project planning een behoorlijke veiligheidsmarge in om zeker te stellen dat ze de activiteit op tijd zullen afronden. Lees meer…


Waarom centrale flexpools niet werken…


14 oktober 2014

Waarom centrale flexpools niet werken

Met name in de Gezondheidszorg, maar ook in andere branches, kom je centrale flexpools tegen. Dat is een pool van oproepkrachten en andere flexibele medewerkers die op verschillende plekken in de organisatie ingezet worden. De personeelsplanning van de flexpool wordt centraal georganiseerd, bijvoorbeeld door het planbureau of een flexbureau. Lees meer…


3 randvoorwaarden aan project voortgangsrapportage


8 september 2014

3 randvoorwaarden aan project voortgangsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle projecten over de einddatum en het budget gaan. Rapportages over de voortgang van projecten zijn vaak onnauwkeurig. De oorzaken van deze onnauwkeurigheid zijn vaak te herleiden tot gebrekkige projectadministratie van de planning, besteding en voortgang. Lees meer…