Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Je zoekt planningssoftware om de tijd in het bedrijf beter in te delen. Om tijd te besparen. Maar je wilt wel de júíste planningssoftware vinden. En dat kost ook tijd. Mark de Jong van Timewax weet als oud-softwareselectieconsultant als geen ander hoe dit proces het beste kan worden uitgevoerd – in drie heldere stappen: Blauwdruk Knock-out Proeven Het selecteren van planningssoftware is geen rocket science, maar pak het gestructureerd aan – anders zie je door de bomen het bos niet meer.

Logischerwijs zou je zeggen van wel. Je krijgt steeds meer inzicht en ervaring in het planningsproces en daar bouw je op voort. Maar hoe stel je dat vast? Bijvoorbeeld een hogere productiviteit wil niet per se zeggen dat je beter geworden bent in plannen. In deze blog beschrijven we hoe je de planning performance van jouw organisatie kunt meten.   Waarom planning performance meten? Waarom zou je eigenlijk de planning performance eigenlijk willen meten? Omdat je grip wilt hebben. Je wilt in control

Met Lean willen we dingen veranderen naar beter en misschien zelfs wel nog beter. Dagelijks bezig zijn met continue verbeteren is het doel. Het Lean DNA verweven met het eigen DNA. Doordat we Lean gebruiken in onze bedrijfs- en planprocessen of thuis in de keuken, is het mogelijk stappen die er niet toe doen te elimineren en nooit meer terug te zien. Maar hebben we hier echt Lean voor nodig? Gewoon je boeren verstand gebruiken! Of is het boerenverstand nu juist

Prognose plannings- en begrotingsverschil. Er zijn natuurlijk zat manieren om je projecten te analyseren. Budget vs. werkelijk, planning vs. werkelijk, bestedingsverschillen op basis van percentage gereed, enzovoort. En allemaal waardevol, alleen gericht op terugkijken. Niet dat terugkijken verkeerd is, want daar leer je van bij het begroten en plannen van volgende projecten. Maar tijdens je projecten wil je vooral vooruitkijken. Je wilt weten waar je op uit gaat komen, zodat je tijdig actie kan nemen. In deze blog gaan we in op

Op weg naar een ‘Smart High Performing Organization’. Door: Ben Jansen. Er komen steeds meer signalen dat de toekomstige arbeidsorganisatie zonder vergaande vormen van flexibiliteit geen lang leven beschoren is. De discussie over flexibilisering spitst zich vooral toe op het onderscheid tussen ‘slechte’ en ‘goede’ flexibiliteit. Deze blog bevat een aantal handvatten voor wat in het vervolg ‘duurzame flexibilisering’ zal worden genoemd.   Het belang van een ‘Smart High Performing Organization’ Organisaties hebben te maken met steeds meer dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid. De oorzaak

Grip op krimp door innovatief plannen. Als de vraag en/of omzet structureel daalt, dan spreken we van krimp. Bij een krimpende organisatie moet je grip krijgen op de grootste uitgaven, namelijk de inzet van medewerkers. Hieronder geven we inzicht in onze visie op krimp, gezien vanuit het perspectief van de personeelsplanning door innovatief plannen.   Rekenvoorbeeld Op een afdeling worden van maandag tot vrijdag 9 dagdiensten gedraaid die elk 8 uren duren. Hiervoor heb je 10 medewerkers nodig die allen fulltime werken. 9 diensten x

Volgens de methode Critical Chain Project Management kan 50% van de ingebouwde veiligheidsmarge in projecten weg. Het is verspilde tijd en door het weg te snijden kunnen projecten in 3/4 van de normale tijd worden uitgevoerd. Een tijdsbesparing van 25% dus. Om dit te bereiken hanteert Critical Chain Project Management de techniek van Buffer Management.   We schatten veel te ruim in De oorzaken van deze tijdverspilling heb ik al een keer de revue laten passeren in de blog 4 tijdverspillers in project

Continuïteit en flexibiliteit in de planningsorganisatie Personele kosten zijn in veel organisaties de grootste kostenpost. Vakkundige planning kan vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, zeker in situaties waar zowel vanuit de organisatie als de medewerkers druk is om te veranderen. Wat betekent dit voor de planningsorganisatie en voor planners?   Ontwikkelingen 1. Het werk wordt dynamischer In sectoren waar sprake is van intensieve personeelsinzet zagen we vroeger vooral een belangrijke rol voor collectieve dienstroosters. Omdat met deze roosters onvoldoende snel de ontwikkeling van het werk kan

De Standish Group doet jaarlijks onderzoek naar de performance van projecten. Het blijkt dat het merendeel niet binnen de geplande tijd wordt opgeleverd. De hoofdoorzaak is dat er veel tijd verspild wordt door hoe projecten gepland worden. Medewerkers bouwen in de project planning een behoorlijke veiligheidsmarge in om zeker te stellen dat ze de activiteit op tijd zullen afronden. Uit onderzoek blijkt echter dat ze de ingebouwde veiligheidsmarge verspillen. Hiervoor zijn 4 oorzaken.   1. Het studentensyndroom Als mensen denken dat ze ruim

Met name in de Gezondheidszorg, maar ook in andere branches, kom je centrale flexpools tegen. Dat is een pool van oproepkrachten en andere flexibele medewerkers die op verschillende plekken in de organisatie ingezet worden. De personeelsplanning van de flexpool wordt centraal georganiseerd, bijvoorbeeld door het planbureau of een flexbureau. Het doel is om een vangnet te creëren om ‘gaten in het rooster’ van de afdelingen op te vangen en de personeelsinzet efficiënter en goedkoper te organiseren met behoud van kwaliteit van