Gantt Chart

De Gantt Chart functie is erg geschikt voor grotere projecten en is een uitstekende manier om de planning visueel te communiceren. Bovendien integreert hij met ons Planbord voor de resource planning.

Visuele planning


Je kunt activiteiten plannen door de balken te slepen, mijlpalen maken en afhankelijkheden aanbrengen met vertragings- of voorlooptijd. De hele planning of delen daarvan kun je naar wens dicht- en openklappen.


Per activiteit kun je gegevens vastleggen zoals commentaar, begrote uren, teammanager en labels voor rapportage doeleinden. Je kunt ook de voortgang toevoegen die je in de balken kunt weergeven.

Visuele planning

Lay-out


Per project kun je de weergave instellen. Zo kun je bijvoorbeeld de kleuren instellen en welke tekst er moet worden weergegeven in en naast de balken. Erg handig voor klanten met specifieke rapportage behoeften.


Je kunt de Gantt Chart exporteren naar Microsoft Excel, een Jpeg bestand of naar PDF in Af of A3 formaat. Bij de export wordt exact de weergave overgenomen zoals je die op het scherm hebt ingesteld.

Gantt lay-out

Versies


Je kan meerdere versies van de planning maken en opslaan. Je kan een baseline versie maken, een forecast en een werkversie. Dit stelt projectmanagers in staat oude versies te bekijken en te herstellen.


Je kunt zelfs versies met elkaar vergelijken. Dit stelt je in staat om te bekijken hoe bijvoorbeeld de meest recente planning afwijkt van de oorspronkelijke planning die je met de klant had afgesproken.

Gantt Chart versies

Multi-project overzicht


Met het Multi-project overzicht kun je de planning van meerdere projecten tegelijkertijd bekijken. Zo kun je bijvoorbeeld alle projecten inzien per project manager, status, portfolio of klant.


In dit overzicht kun je de projecten en hun activiteiten ook aanpassen. Het is ook mogelijk om afhankelijkheden aan te brengen tussen projecten bijvoorbeeld in een klantprogramma van gerelateerde projecten.

Multi-project Gantt Chart