Facturering

Factureren van projecten op basis van vaste prijs, nacalculatie of betaaltermijnen. Je kunt zelf factuur lay-outs ontwerpen met je bedrijfslogo en bepalen hoe de gegevens worden weergegeven.

Facturering

Ontwerpen lay-out


Je kunt je eigen factuur lay-outs en specificaties ontwerpen. Je definieert meerdere layouts bijvoorbeeld in het geval dat je facturen in verschillende talen moet sturen. Per project geef je aan welke lay-out gebruikt wordt.


Door te slepen kun je velden in de lay-out toevoegen. Met de toolbar kun je de eigenschappen van de cellen en rijen aanpassen aan jouw huisstijl. Zo kun je o.a. marges, breedte, font, uitlijning en kaders definiëren.

Ontwerpen factuur lay-out

Aanmaken en bewerken


Je kunt een enkele factuur of een batch aanmaken bijvoorbeeld per klant of projectmanager. Op basis van de selectiedatum worden alle vaste prijs, nacalculatie en betaaltermijn items geselecteerd die in aanmerking komen.


Vervolgens kun je alle individuele items (uren, onkosten, inkoopfacturen, etc.) nalopen en wijzigen waar nodig. Je kunt bedragen aanpassen, afboeken of items uitstellen tot de volgende factuur.

Factuur items bewerken

Communicatie naar de klant


Je kunt conceptfacturen maken en de tekst op de facturen nog aanpassen. Je kunt de projectmanagers de facturen in concept laten voorbereiden en ze vervolgens door de financiële administratie laten afronden en e-mailen naar de klant.


Optioneel kun je een specificatie ontwerpen en meesturen. Hier kun je ook alle bonnetjes uit de onkostenstaten bijvoegen. De factuur kan per e-mail naar de klant worden verstuurd op basis van een e-mail template die je geheel in HTML volgens je eigen huisstijl kan ontwerpen.

Factuur e-mailen naar de klant