Rapporten

Rapporten geven een 360° beeld van je projecten, klanten en project portfolio. Ze geven een actueel beeld van alle aspecten van de project performance in zowel uren als bedragen.

Rapporten

Budget


Voor elke activiteit kun je het aantal begrote uren en het begrote uurtarief opgeven. Kosten kun je eveneens begroten. Bij een vaste prijs kun je aangeven welk bedrag aan de klant wordt doorbelast.


De rapporten geven je vervolgens inzicht in je budget performance in termen van prijsverhogingen en -verlagingen. Niet facturabele activiteiten zoals Account Management kunnen ook hierin worden meegenomen.

 • Budget graph
 • Budget total
 • Budget hours
 • Budget costs
 • Budget type

Planning


Als je medewerkers gaat plannen kun je de rapporten gebruiken om de planning performance te bekijken. De geplande uren worden afgezet tegen het budget. Zo kun je afwijkingen van te voren vaststellen.


De planning performance kan ook in bedragen worden weergegeven. We gaan uit van het commerciële tarief van de betrokken medewerkers, zodat afwijkingen zichtbaar worden bij het inplannen van duurdere krachten.

 • Planning graph
 • Planning total
 • Planning hours
 • Planning costs
 • Planning type

Werkelijk


In de Plus editie kun je de werkelijkheid opvoeren. Medewerkers kunnen urenstaten en onkosten indienen en je kunt inkoopfacturen vastleggen. In de rapporten kun je ze tegen het budget afzetten en analyseren.


Items kunnen doorbelast worden op basis van vaste prijs, nacalculatie of zijn niet facturabel (bijv. Account Management). Op basis van de kostprijs van elke medewerker berekenen we de feitelijke marge op het project.

 • Actuals graph
 • Actuals total
 • Actuals hours
 • Actuals costs
 • Actuals expenses
 • Actuals type

Voortgang


Laten we zeggen dat jouw project een budget heeft van 100. Op een gegeven moment heb je 60 besteed. Wat kunnen we zeggen over hoe het project gaat? Niets. Je weet alleen dat je nog wat budget over hebt.


Wanneer je consequent de voortgang van alle activiteiten bijhoudt met een percentage gereed, dan berekenen wij wat je had mogen besteden en het bestedingsverschil. Dit is gebaseerd op de Earned Value Analysis methode.

 • Progress graph
 • Progress total
 • Progress hours
 • Progress costs
 • Progress type

Facturering


Tijdens facturering kun je allerlei aanpassingen maken. Je kunt de uren veranderen, bedragen wijzigen en items in zijn geheel afboeken. De rapporten laten zien wat de facturering performance is van jouw project.


Het laat zien wat het openstaande bedrag is per activiteit. Voor gesloten items kun je analyseren welke veranderingen zijn gemaakt met betrekking tot uren, bedragen, kosten en betaaltermijnen.

 • Invoicing graph
 • Invoicing total
 • Invoicing hours
 • Invoicing costs
 • Invoicing expenses
 • Invoicing instalments
 • Invoicing type

Selectie en output


Je kunt ook selecties per klant of portfolio maken. Je krijgt dan een geaggregeerd beeld van de performance van alle projecten voor een specifieke klant of portfolio (bijv. Business Unit, branche, regio, etc.)


In alle schermen kun je instellen welke velden weergegeven worden. Op deze manier kun je de rapporten aanpassen naar jouw behoeften. Je kunt filteropties instellen op datumreeks en exporteren naar Excel.

 • Client summary
 • Portfolio summary
 • Customize
 • Filters
 • Files
 • Excel