Project snapshot

Elke week ontvang je automatisch per project een e-mail met een overzicht van alle ontwikkelingen in de afgelopen week. Dat geeft jou als projectmanager actueel inzicht en meer grip op je projecten.

Prognose begrotingsverschil


De prognose begrotingsverschil geeft een voorspelling van het verwachte begrotingsresultaat bij afronding van het project. De prognose is gebaseerd op alle onderliggende activiteiten en de geboekte voortgang.


De prognose wordt berekend door ons geavanceerde algoritme waarbij we zelfs bij de afwezigheid van werkelijk bestede uren, een goede schatting kunnen maken. De snapshot laat ook zien of het verschil toe- of afneemt ten opzichte van de vorige week.

Prognose begrotingsverschil

Prognose planningsverschil


De prognose planningsverschil geeft aan of je nog genoeg uren in de toekomstige resource planning hebt staan om het project af te ronden. Ook dit verschil wordt berekend op basis van de voortgang per activiteit.


Op deze manier kun je als projectmanager direct actie nemen als je uren te kort komt, maar ook als je uren te veel hebt gereserveerd in de resource planning. Deze uren kun je ten behoeve van andere projecten en activiteiten vrijgeven.

Prognose planningsverschil

Voortgang


Op basis van de voortgang per activiteit en gewogen naar het aantal begrote uren, berekenen we de totale voortgang van het project. We drukken dit uit in een percentage en vergelijken het met de voortgang van de week ervoor.


Verder vermeldt de snapshot welke activiteiten in het project in de afgelopen week zijn afgerond en welke activiteiten afgerond hadden moeten worden. Deze laatste activiteiten zijn vervallen en verdienen de aandacht.

Voortgang

Activiteiten logboek


De snapshot geeft ook een verslag van welke medewerkers aan welke activiteiten hebben gewerkt in de afgelopen week. Per activiteit en per medewerker worden in totaal de geplande en gewerkte uren gerapporteerd.


Zo krijgt de projectmanager direct gevoel bij afwijkingen van de werkelijk bestede uren ten opzichte van wat hij had gepland. Dit kan alleen bij de Plus editie. Bij de Plan editie worden alleen de geplande uren getoond.

Activiteiten logboek

Open voor facturering


In de laatste sectie van de snapshot wordt aangegeven welk totaalbedrag open staat voor facturering naar de klant. Dit bedrag omvat onder andere uren (nacalculatie/vaste prijs), kostenposten, onkosten en betaaltermijnen.


Voor de projectmanager is op deze manier direct inzichtelijk hoe hoog het openstaande saldo is en kan er naar aanleiding van dit inzicht eventueel direct actie worden genomen om te gaan factureren naar de klant.

Open voor facturering