Bezetting

De Bezetting functie is een uitgebreide productiviteits- en forecasting tool. Het helpt je om de productiviteit te analyseren naar afdeling, functie en medewerkers om vroegtijdig bezettingsproblemen te signaleren.

Grenswaarden


Door grenswaarden en kleuren in te stellen kun je visueel snel signaleren in welke perioden zich knelpunten voordoen. De meeteenheid kan worden ingesteld op geboekte uren, werkbare uren of een percentage van beiden.


Je kunt instellen welke gegevens moeten worden weergeven. Zo kun je bijvoorbeeld een weergave kiezen inclusief resource aanvragen per afdeling en functie. Dit geeft een nauwkeurige forecast van de werkdruk.

 • Utilization percentage
 • Utilization hours
 • Utilization workable hours

Drill down


Je kunt je organisatiestructuur inbrengen. Dit stelt je in staat om geaggregeerde gegevens te bekijken. Vanuit hier kun je met een drill down onderliggende afdelingen analyseren. Je kunt ook analyseren per functie.


Uiteindelijk kun je naar het laagste niveau drillen en de bezetting analyseren per resource. Vanuit daar kun je met een dubbelklik een agenda weergave openen met de onderliggende project boekingen.

 • Utilization drill down department
 • Utilization drill down department 2
 • Utilization drill down position
 • Utilization drill down position 2
 • Utilization drill down calendar

Klanten en projecten


Op elk moment kun je vanuit een afdeling of functie drillen naar klanten en projecten. Dit is zinvol wanneer je bijvoorbeeld een analyse wilt maken van welke klanten en projecten de meeste inzet van je resources vragen.


Vanuit een geaggregeerde weergave op klantniveau kun je drillen naar de onderliggende projecten en resources. Met een dubbelklik kun je weer een agenda weergave openen met de onderliggende project boekingen.

 • Utilization clients
 • Utilization projects
 • Utilization clients resources
 • Utilization calendar

Weergave, filters en output


Op elk moment kun je de tijds- en meeteenheden wijzigen die de gegevens weergeven. Met de filter op project type kun je de bezetting laten zien in termen van declarabele en niet declarabele (interne) projecten.


Je kunt filter opties instellen zoals een datumreeks en ervoor kiezen om de historie op werkelijke uren te baseren. Bij de export naar PDF en Excel worden de ingestelde weergave instellingen overgenomen.

 • Utilization filters
 • Utilization PDF
 • Utilization Excel