Afdeling snapshot

Elke maand ontvang je automatisch een e-mail met relevante statistieken van jouw afdeling. Dat geeft jou als afdelingsmanager inzicht in de performance van je afdeling en medewerkers, zodat je gericht actie kunt nemen waar dat nodig is.

Een illustratie van de afdeling snapshot die de productiviteit van een afdeling toont

Productiviteit

De productiviteit geeft aan in welke mate jouw afdeling ingezet wordt op basis van de werkbare uren van de medewerkers. 100% productiviteit betekent dat jouw afdeling volledig is ingezet. Als je met de Plus editie werkt, wordt deze berekening gebaseerd op de werkelijke uren.

De snapshot laat zien of het verschil toe- of afneemt ten opzichte van de vorige maand en geeft ook een prognose voor de volgende maand op basis van de geplande uren. Voor een nadere analyse kun je de functie Bezetting gebruiken.

Een illustratie van de afdeling snapshot die de declarabele uren van een afdeling toont

Facturabel en declarabel

Dezelfde statistiek tonen we voor facturabele en declarabele projecten. Facturabele projecten zijn projecten waarvoor je daadwerkelijk een factuur naar je klanten stuurt. Deze projecten dragen direct bij aan de omzet.

Declarabele projecten zijn typisch alle activiteiten die aan je bedrijf bijdragen, behalve bijvoorbeeld vakantie en ziekte. Je gebruikt dit typisch voor alle projecten voor klanten, maar bijvoorbeeld ook voor interne projecten die je mee wilt laten tellen in de declarabiliteit van je medewerkers.

Een illustratie van de afdeling snapshot die de declarabele uren van een afdeling toont
Sorry, no posts matched your criteria.
Een illustratie van de afdeling snapshot die een overzicht aan voltooide activiteiten van een afdeling toont

Top 5 projecten en medewerkers

In het activiteitenoverzicht laten we een top 5 zien van de grootste projecten waar medewerkers van jouw afdeling aan gewerkt hebben. Dit kunnen ook projecten van andere afdelingen zijn. Verder geven we een top 5 van de meest declarabele medewerkers van jouw afdeling.

Als je met de Plus editie werkt, dan worden deze cijfers gebaseerd op de werkelijk bestede uren uit de functie Urenstaten. Als je met de Plan editie werkt, dan worden de geplande uren als basis gebruikt.

Een illustratie van de afdeling snapshot die de missende uurstaten van een afdeling toont

Ontbrekende urenstaten

Als je met de Plus editie werkt, krijg je in de snapshot e-mail direct te zien of er nog urenstaten ontbreken voor de afgelopen maand. Dit inzicht kan zeer relevant zijn voor rapportage doeleinden en bijvoorbeeld de facturering naar klanten.

In een lijst wordt precies aangegeven welke medewerkers voor welke weken achter lopen. Erg handig voor het direct najagen van deze medewerkers om hun vervallen urenstaten alsnog zo snel mogelijk in te dienen.

Een illustratie van de afdeling snapshot die de missende uurstaten van een afdeling toont
Een illustratie van de afdeling snapshot die de gewerkte uren van een afdeling toont

Contracturen

De werkbare uren worden per medewerker in Timewax vastgelegd op basis van hun arbeidscontract. In deze sectie van de snapshot wordt aangegeven in hoeverre de werkelijk gepresteerde uren afwijken van de werkbare uren.

In een overzicht wordt per medewerker voor het huidige jaar tot en met de huidige maand, de cumulatieve afwijking in uren weergegeven. Op deze manier zie je direct wie niet aan zijn uren toekomt en wie er tot op heden heeft overgewerkt.

Een illustratie van de afdeling snapshot die het openstaande verlof van een afdeling toont

Verlofrechten

In Timewax kun je per medewerker de verlofrechten vastleggen. Daarnaast wordt automatisch het opgenomen en geplande verlof bijgehouden. In deze sectie van de snapshot laten we zien hoeveel verlofrechten er dit jaar in totaal en per medewerker nog openstaan.

Dit is hele actiegerichte informatie om medewerkers aan te sporen hun verlof te plannen, ten einde problemen rond beschikbaarheid aan het einde van het jaar te voorkomen. Bij de afwezigheid van werkelijke uren (Plus editie), wordt de berekening gemaakt op basis van de geplande verlofuren.

Een illustratie van de afdeling snapshot die het openstaande verlof van een afdeling toont

Wil je de Afdeling snapshot in actie zien?

Dat kan! Gratis en 30 dagen lang. Je kunt ook alle overige functies in onze software vrijblijvend testen en je hoeft geen credit card gegevens achter te laten. Aarzel niet om contact op te nemen als je hulp nodig hebt. Begin vandaag nog met het besparen van tijd.