Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Teamleader

0.00

Teamleader is software voor CRM, projectmanagement en facturering. Met deze koppeling worden klanten en projecten uit Teamleader automatisch aangemaakt in Timewax. De werkelijk bestede uren door medewerkers in Timewax worden weer terug gestuurd naar Teamleader.

Korte info
Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Klanten

Nieuwe bedrijven (klanten) in Teamleader worden automatisch doorgegeven naar Timewax. Wijzigingen in de gegevens van bedrijven in Teamleader worden automatisch gesynchroniseerd met de gegevens van klanten in Timewax.

Voor planningsdoeleinden worden in Timewax de adresgegevens van de bedrijven uit Teamleader overgenomen. Standaard wordt dit adres in de planning gebruikt, maar dit kan indien nodig worden aangepast.

Projecten

Nieuwe projecten in Teamleader worden automatisch doorgegeven aan Timewax. Ook wijzigingen van de projectgegevens in Teamleader worden automatisch gesynchroniseerd met de projectgegevens in Timewax.

In Teamleader kan je projecten onderverdelen in mijlpalen. De koppeling neemt ook deze mijlpalen over naar Timewax inclusief de begrote uren. Ook tussentijdse wijzigingen worden automatisch in Timewax bijgewerkt.

Urenstaten

Medewerkers kunnen in Timewax de werkelijk bestede uren registeren. Nadat deze uren zijn goedgekeurd door de projectmanager of de afdelingsmanager, worden ze doorgegeven aan Teamleader.

De goedgekeurde uren worden verwerkt in de urenstaat van de medewerkers in Teamleader. Op die manier zijn deze gegevens beschikbaar ten behoeve van rapportage en facturering in Teamleader.

Een illustratie van een software koppeling

Je planning software koppelen: 5 voordelen

Koppelen voor efficiƫntie

Een illustratie van een tablet met een medewerker zijn planning

Van uren verantwoorden naar baas over eigen agenda

Bekrachtig je medewerkers.

Een illustratie van een man die achter zijn bureau uren goedkeurt met een stempel

Best practices in het autoriseren van uren

Efficiƫnt grip houden op tijdschrijven.