AFAS Software koppeling

Met de koppeling zijn alle relevante gegevens uit AFAS beschikbaar in Timewax. De resultaten van de planning worden teruggeschreven in de urenstaten van AFAS. Je kunt er ook voor kiezen om tijd te schrijven in Timewax.

Twinfield

Klanten


Uit de module CRM van AFAS worden de verkooprelaties (klanten) overgenomen. Het bijwerken van klantgegevens vindt geheel automatisch plaats. Elk uur worden updates uit AFAS overgehaald naar Timewax.


Door klanten op te voeren in Timewax kun je snel allerlei projecten per klant selecteren. Dit is handig ten behoeve van planningsdoeleinden, maar ook voor rapportage.

  • AFAS klanten

Projecten


Alle nieuwe projecten in AFAS worden automatisch overgehaald naar Timewax. Naast een code en naam worden tevens de projectmanager, status en projecteigenaar gesynchroniseerd.


Van projecten worden ook de fasen en onderliggende taken overgenomen inclusief de begrote uren. In Timewax kunnen de begrote uren vergeleken worden met de geplande uren en kan hierop gesignaleerd worden.

  • AFAS projecten

Medewerkers


In de HRM module van AFAS worden medewerkers aangemaakt. Deze medewerkers worden in Timewax als resource aangemaakt en bijgewerkt. Persoonlijke gegevens, functie en afdeling worden hierbij overgenomen.


In Timewax kunnen voor planningsdoeleinden de gegevens van medewerkers worden aangevuld. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld kennisprofielen voor het zoeken naar geschikte medewerkers.

  • AFAS medewerkers

Roostervrij, vakantie en verlof


In AFAS hebben alle medewerkers een rooster. In dit rooster worden de werkbare uren en eventuele parttime dagen vastgelegd. Deze gegevens worden elke dag gesynchroniseerd naar Timewax.


Naast het rooster kunnen medewerkers ook vakanties aanvragen in AFAS en losse verlofdagen opnemen. Ook deze gegevens worden overgenomen in de planning bij Timewax.

  • AFAS roostervrij, vakantie en verlof

Cursussen & evenementen


Als je in AFAS een cursus of evenement opvoert, dan worden deze automatisch in Timewax aangemaakt als een project. Timewax verwerkt ook automatisch wijzigingen in deze evenementen en cursussen.


Bij een evenement of cursus kun je in AFAS de verschillende sessies opgeven met de data waarop ze plaatsvinden. In Timewax worden deze sessies automatisch overgenomen en ingepland bij de aangegeven trainer.

  • AFAS cursussen en evenementen

Planning naar urenstaten


Timewax verwerkt de geplande uren in de urenstaten van AFAS. Hiermee worden de urenstaten vooraf ingevuld. Medewerkers hoeven in AFAS alleen hun urenstaat te controleren en aanpassingen te maken waar nodig.


Om ervoor te zorgen dat de meest recente planning mutaties beschikbaar komen in de urenstaten, worden vanuit Timewax aan het einde van iedere dag alle planningsboekingen voor de volgende dag doorgegeven.

  • AFAS planning naar urenstaten

Tijdschrijven in Timewax


Als je met de Plus editie van Timewax werkt, kun je er ook voor kiezen om tijd te schrijven in Timewax, met onder andere de mobiele app. Het proces van uren autoriseren vindt dan ook in Timewax plaats.


De koppeling verwerkt automatisch de geautoriseerde uren uit Timewax naar de urenstaten van de medewerkers in AFAS. De uren zijn dan meteen beschikbaar voor rapportage en eventueel facturering.

  • AFAS tijdschrijven in Timewax