Exact Online koppeling

Met de functies voor project & resource planning is Timewax de perfecte aanvulling op tijdschrijven en factureren in Exact Online. Alle klant- en projectgegevens worden uit automatisch Exact Online overnomen.

Exact Online

Klanten


Uit Exact Online worden automatisch nieuwe relaties (klanten) overgenomen naar Timewax. Ook wijzigingen in relatiegegevens worden automatisch gesynchroniseerd naar Timewax.

Ten behoeve van de planning worden ook de adresgegevens van klanten overgenomen. Alle gegevens kunnen optioneel nog worden aangepast.

  • Exact Online CRM

Projecten


Uit Exact Online worden automatisch nieuwe projecten overgenomen naar Timewax. Ook wijzigingen in projecten worden automatisch gesynchroniseerd naar Timewax.

In Exact Online kan een project worden onderverdeeld met uursoorten of een Work Breakdown Structure (WBS). In beide gevallen neemt Timewax de onderverdeling over, inclusief begrote uren.

  • Exact Online Projecten