Twinfield koppeling

Met deze koppeling worden alle klantgegevens uit Twinfield overnomen. Geautoriseerde facturen uit Timewax worden automatisch met verkoopboekingen verwerkt in het grootboek van Twinfield.

Twinfield

Klanten


Uit Twinfield worden automatisch nieuwe klanten (debiteuren) overgenomen naar Timewax. Ook wijzigingen in klantgegevens worden automatisch gesynchroniseerd naar Timewax.


Ten behoeve van facturering in Timewax worden de betaaltermijn en de factuuradres gegevens overgenomen. Deze gegevens kunnen optioneel nog op de facturen worden aangepast.

  • Twinfield debiteuren

Verkoopboekingen


In Timewax kan per project de facturering plaatsvinden. Na het autoriseren van de facturen worden automatisch verkoopboekingen gemaakt in de betreffende administratie van Twinfield.


In Timewax kan de boekingsgang van de verkoopboekingen worden ingesteld, zoals de administratie, de grootboekrekeningen voor debiteuren, omzet, BTW en eventueel te gebruiken kostenplaatsen.

  • Twinfield administratie